Survey Kantoor Vol Energie


'Welke waarden zijn voor u van belang aangaande uw organisatie?'

Uw organisatie hecht veel waarde aan uw input en vraagt u daarom deel te nemen aan deze survey. Deze survey heeft tot doel om inzicht te krijgen in de kernwaarden die op dit moment door uw organisatie worden uitgedragen en de eventuele gewenste, toekomstige kernwaarden die volgens u van belang zijn voor uw organisatie. Op basis van de surveyresultaten wordt er een eerste vertaling gemaakt naar de toekomstige huisvesting.

De survey bestaat uit 30 stellingen waarop u antwoord dient te geven. Enerzijds geeft u door middel van 'Ja/Nee' aan of u de stelling op dit moment van toepassing vindt op de huidige situatie in uw organisatie. Daarnaast geeft u aan in hoeverre u de stelling belangrijk vindt voor de toekomst van uw organisatie. Op basis van uw input kunnen er twee spindiagrammen worden opgesteld: één van de huidige situatie en één van de gewenste situatie. U zult merken dat de stellingen soms breed zijn geformuleerd. De reden hiervoor is dat u keuzes dient te maken ten aanzien van de intrinsieke waarden die u belangrijk vindt voor uw organisatie. Het is van belang dat u de survey invult vanuit uw eigen mening en niet naar verwachting van de organisatie.

De survey wordt zowel door een representatieve groep medewerkers van uw organisatie als door het management van uw organisatie ingevuld. Deze resultaten van de survey worden van beide groepen in spindiagrammen overzichtelijk gepresenteerd.